Icon Icon Icon

Điều khoản

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh hoan nghênh bạn đã sử dụng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh và đề nghị bạn đọc kỹ các điều kiện sau:

Trách nhiệm

Cổng thông tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh (viết tắt là Cổng) cố gắng thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau nhằm đáp ứng tới mức cao nhất nhu cầu của người sử dụng về xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin và không chịu trách nhiệm về các sai sót của thông tin cũng như mọi hậu quả xảy ra do việc sử dụng thông tin tại Cổng này.

Mọi nhận xét, đánh giá, bình luận, khuyến nghị trong các thông tin, tài liệu đăng tải trên Cổng không phản ánh quan điểm chính thức của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Cổng này cũng cung cấp địa chỉ của nhiều tổ chức hay liên kết tới nhiều trang tin điện tử (website) khác. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin và mọi hậu quả có thể xảy ra liên quan tới việc sử dụng các địa chỉ, liên kết này.

Thương hiệu

Logo, tên gọi gắn với Cổng thông tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh là của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, khi sử dụng chúng phải có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Bản quyền

Người sử dụng có thể tải về, lưu trữ hoặc in các thông tin, tài liệu từ Cổng với điều kiện không được sửa đổi thông tin, tài liệu và tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan. Khi sử dụng các thông tin, tài liệu của Cổng, người sử dụng phải ghi rõ nguồn “Cổng thông tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh” và tên miền investinquangninh.vn

Thông tin cá nhân

Thu thập thông tin cá nhân: Cổng có thể thu thập một số dữ liệu liên quan tới việc truy cập của người sử dụng như thời gian, địa chỉ IP, URL, số trang (pages visited) mà không có sự báo trước nào. Khi có sự chấp thuận trước của người sử dụng, Cổng có thể thu thập một số thông tin cá nhân như địa chỉ email, tên, nghề nghiệp.

Sử dụng thông tin cá nhân: Thông tin cá nhân chỉ được sử dụng cho hai mục đích:

1) Nâng cao chất lượng của Cổng;

2) Đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng cá nhân như tham gia Diễn đàn, nhận Bản tin hay trả lời câu hỏi. Các biện pháp cần thiết sẽ được áp dụng để bảo vệ dữ liệu cá nhân thu thập được và dữ liệu cá nhân sẽ không được cung cấp cho bất cứ bên thứ ba nào.

Trong trường hợp người sử dụng cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào không phải là Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, người sử dụng cần làm rõ trách nhiệm của bên thứ ba đó trong việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra khi thông tin cá nhân được cung cấp cho một bên thứ ba không phải là Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh bảo lưu quyền sửa đổi các điều kiện sử dụng Cổng thông tin Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh vào bất cứ thời điểm nào mà không có sự báo trước cho người sử dụng.

BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH

Tầng 2, khu Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 033.3533686 - Fax: 033.3533586

Email: ipa@quangninh.gov.vn

Copyright IPA Quang Ninh © 2013