Icon Icon Icon

CÁC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐĂNG KÝ LẠI GCNĐT NĂM 2013
(Nước ngoài)

 

1. Dự án: Khu nghỉ dưỡng thuyền nổi Vịnh Hạ Long
- Số Giấy CNĐT: 221.022.000.085 (Chứng nhận lần đầu ngày 04/4/2007, Chứng nhận thay đổi lần thứ nhất 22/01/2010, Chứng nhận thay đổi lần thứ 02 ngày 24/01/2013)
- Địa điểm thực hiện dự án: phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Nhà đầu tư:
+ Bên Nước ngoài: Công ty IBUS Far East B.V.
Địa chỉ: Krijgsman 6, 1186DM Amstelveen, Hà Lan
+ Bên Việt Nam: Công ty TNHH Du lịch và thương mại Cánh Đồng Vàng
Địa chỉ: 66 phố Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
– Nội dung điều chỉnh:
Chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của phần vốn góp trị giá 559.572 USD (chiếm 85%) trong vốn điều lệ của Công ty TNHH khu nghỉ dưỡng thuyền nổi vịnh Hạ Long từ Công ty VIETNAM HOTEL PROJEKT B.V sang cho Công ty IBUS Far East B.V.

2. Dự án: Khu nghỉ dưỡng thuyền nổi Vịnh Hạ Long

Số Giấy CNĐT:  221.043.000.153
Ngày cấp: 27/4/2013
(Đăng ký trên cơ sở cấp đổi từ GCNĐT số 221.022.000.085 do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên sang Công ty TNHH một thành viên)
Địa điểm thực hiện dự án: phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tên Nhà đầu tư: Công ty IBUS Far East B.V.
Địa chỉ: Krijgsman 6, 1186DM Amstelveen, Hà Lan
(Tên doanh nghiệp thành lập để thực hiện dự án: Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng thuyền nổi Vịnh Hạ Long; Địa chỉ trụ sở: Phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.)
Nội dung điều chỉnh: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH hai thành viên: Công ty IBUS Far East B.V và Công ty TNHH Du lịch và thương mại Cánh Đồng Vàng  sang Công ty TNHH một thành viên là Công ty IBUS Far East B.V.

3. Dự án: Xây dựng và  vận hành khai thác cầu tầu số 2, 3, 4 Cảng Cái Lân

Số Giấy CNĐT:  221.022.000.116
Ngày cấp: 3/6/2008
Chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 17/5/2013
Địa điểm thực hiện dự án: số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tên Nhà đầu tư: Công ty TNHH Cảng Công ten nơ quốc tế Cái Lân
Địa chỉ: số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
(Tên Nhà đầu tư nước ngoài: SSA HOLDINGS INTERNATIONAL – VIETNAM, INC ; Địa chỉ: 1131 SW Klickitat Way, Seattle WA 98134 USA.
Tên Nhà đầu tư Việt Nam: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN; Địa chỉ: số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Nội dung điều chỉnh:
(1)  Điều chỉnh giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của Công ty TNHH Cảng Công-Ten-Nơ Quốc tế Cái Lân
Vốn điều lệ: 49.980.392 USD (Bốn mươi chín triệu chín trăm tám mươi ngàn ba trăm chín mươi hai đô la Mỹ) tương đương 833.970.984.576 VND;  Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân góp 25.490.000 USD (Hai mươi lăm triệu bốn trăm chín mươi ngàn đô la Mỹ) tương đương 425.325.203.800 VND (Bốn trăm hai mươi lăm tỷ ba trăm hai mươi năm triệu hai trăm linh ba ngàn tám trăm đồng Việt Nam), chiếm 51% vốn điều lệ; SSA HOLDINGS INTERNATIONAL – VIETNAM, INC góp 24.490.392 USD (Hai mươi tư triệu bốn trăm chín mươi ngàn ba trăm chín mươi hai đô la Mỹ) tương đương 408.645.780.776 VND (Bốn trăm linh tám tỷ sáu trăm bốn mươi năm triệu bảy trăm tám mươi ngàn bảy trăm bảy mươi sáu đồng Việt Nam) bằng tiền mặt, chiếm 49% vốn điều lệ.

(2)  Điều chỉnh ưu đãi đầu tư của dự án:
Công ty được hưởng mức thuế suất thuế TNDN 10% cho thời gian còn lại của thời hạn 15 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động đối với phần thu nhập do đầu tư dự án xây dựng; Việc xác định thời gian còn lại để được hưởng ưu đãi thuế thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP và khoản 2, Điều 23 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ; Về thời gian miễn, giảm: Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với phần thu nhập do đầu tư dự án xây dựng; Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư (khoản 4, Điều 16 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ).

(3)  Thay đổi thông tin số hộ chiếu của người đại diện theo của SSA Holdings International – Vietnam, INC
Ông Patrick Pierre Avice; Chức vụ: Tổng giám đốc; Quốc tịch: Hoa Kỳ; Sinh ngày 20/4/1943; Hộ chiếu số: 710846915 do Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cấp ngày 16/11/2005

(4)  Điều chỉnh vốn đầu tư thực hiện dự án
Vốn đầu tư đăng ký: 155.300.000 USD (Một trăm năm mươi năm triệu ba trăm ngàn đô la Mỹ) tương đương 2.603.637.200.000 VND (Hai ngàn sáu trăm linh ba tỷ, sáu trăm ba mươi bảy triệu hai trăm ngàn đồng Việt Nam), trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 49.980.392 USD (Bốn mươi chín triệu chín trăm tám mươi ngàn ba trăm chín mươi hai đô la Mỹ) tương đương 833.970.984.576 VND (Tám trăm ba mươi ba tỷ chín trăm bảy mươi triệu chín trăm tám mươi tư ngàn năm trăm bảy mươi sáu đồng Việt Nam)

4. Dự án: Văn phòng đại diện Công ty TNHH công nghiệp nặng DOOSAN Việt Nam tại Quảng Ninh 

Số:  142/UBND
Đăng ký lần đầu:  18/01/2011
Đăng ký thay đổi lần 2: 16/5/2013
Địa chỉ: khu 8 phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả. Tỉnh Quảng Ninh
Hoạt động theo sự ủy quyền của  Công ty TNHH Công nghiệp nặng DOOSAN Việt Nam
Địa chỉ: Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung điều chỉnh:

Thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện
CHO SANG DONG , Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/01/1958 ; Quốc tịch: Hàn Quốc.
Hộ chiếu số: GN1167757 Ngày cấp: 11/4/2006 Nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 101-902 Dongseon-dong 1-ga, Seongbuk-gu, Seoul, Hàn Quốc.
Nơi đăng ký tạm trú tại Việt Nam: Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

5. Dự án: Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị nặng Marubeni tại Quảng Ninh

Số:  22.112.000.146
Đăng ký lần đầu:  26/11/2012
Đăng ký thay đổi lần 1: 22/7/2013
Địa chỉ: tổ 56 quốc lộ 18A, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Nội dung điều chỉnh:

1. Điều chỉnh tên chinh nhánh của Công ty:
Tên cũ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM&DV MÁY XÂY DỰNG KOMATSU VIỆT NAM TẠI QUẢNG NINH.
Tên sau điều chỉnh: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NẶNG MARUBENI TẠI QUẢNG NINH

2. Điều chỉnh hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp:
- Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp cũ:
+ Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TM&DV MÁY XÂY DỰNG KOMATSU VIỆT NAM.
+ Số Giấy chứng nhận đầu tư: 011043001690 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/9/2012 (cấp đổi từ GCNĐT số 011023001626 ngày 03/7/2012 do chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên).
+ Địa chỉ trụ sở chính: P021-P022, số 14 đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
- Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp mới:
+Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NẶNG MARUBENI.
+ 011043001690 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/9/2012, điều chỉnh lần thứ 1 ngày 27/6/2013 (cấp đổi từ GCNĐT số 011023001626 ngày 03/7/2012 do chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên).
+ Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1001, tầng 10, tòa nhà Sun City, 13 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội./.

6. Dự án: Xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế năm sao, các khu vui chơi có thưởng dành riêng cho người nước ngoài.

Số:  221.032.000.118
Đăng ký lần đầu 01/7/2008
Đăng ký thay đổi lần 8: 25/7/2013
Địa chỉ: Khu Khe đôi, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Trước điều chỉnh: Dương Khánh Nam là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia.
Sau điều chỉnh: Ông Đỗ Trí Vỹ là Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia.

7. Dự án: Văn phòng đại diện Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam tại Quảng Ninh

Số:  142/UBND
Đăng ký lần đầu:  18/01/2011
Đăng ký thay đổi lần 3: 9/8/2013
Địa chỉ: khu 8 phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Nội dung điều chỉnh:

Thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện:
- Người đứng đầu Văn phòng đại diện cũ: CHO SANG DONG, Quốc tịch: Hàn Quốc, Ngày sinh: 28/01/1958. Hộ chiếu số: GN1167757 Ngày cấp: 11/4/2006 Nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc
- Người đứng đầu Văn phòng đại diện mới: KIM YOUNG SU, Quốc tịch: Hàn Quốc,  Ngày sinh: 25/8/1961.
Hộ chiếu số: M44960009 Ngày cấp: 07/12/2011 Nơi cấp: Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: #110-302 (Jangan Town, Bundang-dong) 13 Jangan-ro 41 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Nơi đăng ký tạm trú tại Việt Nam: Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

8. Dự án Chi nhánh Công ty TNHH Lotteria Việt Nam tại Quảng Ninh 

Số: 22.112.000.145
Đăng ký lần đầu:  17/10/2012
Đăng ký thay đổi lần thứ nhất: 15/8/2013
Địa chỉ: Số 469, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung điều chỉnh:

1. Thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp:
Đại diện bởi: Ông KANG HYUNG HEE; Sinh ngày: 13/3/1969; Quốc tịch: Hàn Quốc; Hộ chiếu số MP0297281 cấp ngày 17/10/2006 tại Hàn Quốc; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 106-1002 Taeyoung  APT, 660, Daehung – dong, Mapo -gu, Seoul, Hàn Quốc; Nơi ở hiện tại: Sky garden 3, 13 D-2-12, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; Chức vụ: Tổng giám đốc.

2. Bổ sung địa điểm kinh doanh:
Địa điểm thứ nhất: Tầng 1, Toà nhà trung tâm thương mại Hạ Long, số 162 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích 200m2 (được thuê lại của Công ty cổ phần thương mại và Du lịch Dragon Bay tại Hợp đồng tác kinh doanh số 01/2012/HĐHTKD ngày 17/4/2012).
Địa điểm thứ hai: Tại Tầng 1, số 02, đường Trần Khánh Dư, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, có diện tích 360 m2 (được thuê lại của Công ty cổ phần thương mại và Du lịch Dragon Bay tại hợp đồng tác kinh doanh số 03/2013/HDHTKD/TKDQN ngày 03/01/2013).

3. Tăng vốn đầu tư thực hiện dự án:
-Vốn đầu tư trước khi điều chỉnh : 400.000 USD
-Vốn đầu tư sau khi điều chỉnh: 800.000 USD (Tám trăm ngàn đô la Mỹ).
Trong đó vốn đầu tư để thực hiện địa điểm kinh doanh thứ nhất là 500.000 USD (Năm trăm ngàn đô la Mỹ) và vốn đầu tư để thực hiện địa điểm kinh doanh thứ hai là 300.000 USD (Ba trăm ngàn đô la Mỹ).

4. Thay đổi mục tiêu của dự án:
- Mục tiêu trước khi điều chỉnh: Chế biến thức ăn nhanh cung cấp cho 40.000 lượt khách mỗi năm.
- Mục tiêu sau khi điều chỉnh: Chế biến và cung cấp thức ăn nhanh cho những đối tượng khách hàng có nhu cầu, phục vụ khoảng 40.000 lượt khách/cửa hàng.

5. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của chi nhánh:
Ngành nghề đăng ký bổ sung: Kinh doanh các sản phẩm do công ty sản xuất

6. Tiến độ thực hiện dự án:
- Đối với địa điểm kinh doanh thứ nhất: Hoạt động vào tháng 10/2012.
- Đối với địa điểm kinh doanh thứ hai: Đi vào hoạt động ngay khi có Giấy chứng nhận đầu tư và đảm bảo các điều kiện kinh doanh khác theo quy định.

 

9. Dự án: Công ty liên doanh hữu hạn Hồng Hải (đăng ký lại)

 

Số Giấy CNĐT: 221.22000.154
Ngày cấp: 12/26/2013
Địa điểm thực hiện dự án: Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tên Nhà đầu tư: Công ty liên doanh hữu hạn Hồng Hải
Địa chỉ: 130A, đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long
Tổng mức đầu tư: 15847 triệu đồng
Diện tích đất sử dụng:  m2

 

BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH

Tầng 2, khu Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 033.3533686 - Fax: 033.3533586

Email: ipa@quangninh.gov.vn

Copyright IPA Quang Ninh © 2013