Icon Icon Icon

HỘI NGHỊ
ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

I. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Chương trình Hội nghị

II. CÁC BÀI PHÁT BIỂU

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ

1. Báo cáo tóm tắt

2. Báo cáo chi tiết

3. Kết luận và chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

IV. VIDEO 02 NĂM HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH

V. CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN BÁO CHÍ BÊN LỀ HỘI NGHỊ

2. Báo đầu tư

3. Báo Chính phủ

4. Báo nhân dân

5. Báo xây dựng

6. Báo Đảng cộng sản Việt Nam

7. Báo xã luận

8. Báo mới

BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH

Tầng 2, khu Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 033.3533686 - Fax: 033.3533586

Email: ipa@quangninh.gov.vn

Copyright IPA Quang Ninh © 2013