Icon Icon Icon
Năng lực cạnh tranh - góc nhìn từ doanh nghiệp FDI
Cập nhật: 21/04/14 10:21 pm

Kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2013 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, trong đó đánh giá cảm nhận của 1.609 doanh nghiệp FDI về môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Điều tra năm 2013 được thực hiện với 1.609 doanh nghiệp nước ngoài (trong đó 92% doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) đến từ 49 quốc gia (75% doanh nghiệp xuất xứ từ Châu Á), hoạt động trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố của Việt Nam có mật độ doanh nghiệp FDI tập trung cao nhất.

Theo số liệu công bố, hoạt động của doanh nghiệp FDI năm 2013 tuy vẫn gặp khó khăn nhưng đã có kết quả khả quan hơn so với năm 2012 với 64,1% trong số 1.609 doanh nghiệp FDI đầu tư tại Việt Nam cho biết họ làm ăn có lãi, tăng 4% so với năm 2012, còn lại chỉ có 23,8% doanh nghiệp báo lỗ. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp FDI chưa quan tâm đến việc đầu tư mở rộng, chỉ có 28,2% xác định mở rộng quy mô, giảm 4,5% so với năm 2012 và là mức thấp nhất trong các năm gần đây; chỉ 33,4% doanh nghiệp tăng quy mô lao động và số doanh nghiệp FDI tăng vốn đầu tư chỉ đạt 5,1%. Số vốn đầu tư trung bình cũng giảm sút xuống còn 1,4 tỷ USD/doanh nghiệp so với mức 1,5 tỷ USD của hai năm trước đó.

Việt Nam đang có các đối thủ cạnh tranh lớn khi nhà đầu tư so sánh môi trường kinh doanh của Việt Nam với các nước mà họ từng cân nhắc địa điểm đầu tư. Theo phân tích kết quả cho thấy, trước khi lựa chọn Việt Nam, hơn 50% doanh nghiệp FDI đã từng cân nhắc đầu tư vào nước khác (Trung Quốc chiếm 11,1%, Thái Lan 10,6%, Campuchia 7,7% và Indonesia 7,29%…). Năm 2011 và 2012, tỷ lệ doanh nghiệp FDI cân nhắc các địa điểm đầu tư khác chỉ 32%.

Khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh khác, Việt Nam được các doanh nghiệp FDI đánh giá tốt hơn tương đối về độ ổn định chính sách (60%); sự rủi ro bị thu hồi tài sản (63,8%); về vai trò của doanh nghiệp trong quá trình hoạch định các chính sách có ảnh hưởng đến chính họ (59,2%); được đánh giá khá tốt về mức thuế so với các đối thủ cạnh tranh (52,4%). Đặc biệt, có đến 74,6% doanh nghiệp cho biết họ ít bị rủi ro thu hồi tài sản hơn khi kinh doanh tại Việt Nam so với Trung Quốc và 71,4% so với Thái Lan. Bên cạnh đó, tính ổn định trong quy định và chính sách của Việt Nam ổn định và dễ đoán hơn Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia và Lào, nhưng kém hơn so với Indonesia, Malaysia và Đài Loan, là kết quả cho thấy doanh nghiệp FDI luôn coi trọng khả năng dự báo chính sách trong tương lai để từ đó xây dựng chiến lược dài hạn của doanh nghiệp.

       Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Việt Nam về thu hút đầu tư FDI

Do hoa

           Tỷ lệ % DN FDI đã cân nhắc đầu tư vào các quốc gia khác ngoài Việt Nam

Báo cáo cũng chỉ ra những điểm yếu của Việt Nam ảnh hưởng nhiều đến môi trường cạnh tranh như: Các chi phí không chính thức, thủ tục hành chính, quy định pháp luật; chất lượng dịch vụ hành chính công và cơ sở hạ tầng kém và là những nút thắt khiến cho các doanh nghiệp FDI còn đang cân nhắc khi đầu tư vào Việt Nam và mở rộng sản xuất, kinh doanh hiện nay.

Ngày 19/3/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm khắc phục điểm yếu trong môi trường kinh doanh và cạnh tranh quốc gia và xây dựng chiến lược, chương trình, cách tiếp cận hệ thống để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như chỉ đạo triển khai đồng bộ tại các Bộ, cơ quan và địa phương. Mục tiêu trong thời gian tới tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh…

Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã tích cực triển khai thực hiện nhiều chính sách liên quan đến thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo sự chuyển hướng căn bản trong công tác cải cách hành chính, tạo động lực thúc đẩy thu hút nhiều nguồn lực cho đầu tư, đảm bảo phát triển bền vững trong xu thế hội nhập, hợp tác và cạnh tranh; đặc biệt là nhận diện được các nút thắt trong thu hút các doanh nghiệp FDI hiện nay. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Quảng Ninh năm 2013 đã có bước tăng cao, xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, điều đó đánh dấu sự ghi nhận của doanh nghiệp về năng lực điều hành của lãnh đạo và nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh.

Thông qua đánh giá môi trường kinh doanh dưới góc nhìn của các doanh nghiệp FDI cùng các giải pháp theo Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ và các nỗ lực của tỉnh trong thời gian qua, để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, Quảng Ninh cần nghiên cứu, xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch hành động cụ thể về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, trong đó phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, đơn vị chủ trì và dự kiến các bước thực hiện để cải thiện các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có kế hoạch chi tiết ban hành, sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành, các kết quả dự kiến đạt được theo các mốc thời gian và phân tích rõ các hệ quả phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Tin tưởng rằng, Quảng Ninh sẽ đón được luồng nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian tới vào các lĩnh vực tỉnh đang kêu gọi đầu tư có hiệu quả./.

Phòng DVMC và HTDN – IPA Quảng Ninh

BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH

Tầng 2, khu Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 033.3533686 - Fax: 033.3533586

Email: ipa@quangninh.gov.vn

Copyright IPA Quang Ninh © 2013