Icon Icon Icon
GIỚI THIỆU
Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư tỉnh Quảng Ninh (IPA Quảng Ninh) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, hoạt động dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Chức năng và nhiệm vụ của IPA Quảng Ninh theo quyết định của UBND tỉnh
ĐỘI NGŨ CÁN BỘ IPA
Thông tin về đội ngũ cán bộ của IPA Quảng Ninh

Cruise
BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH

Tầng 2, khu Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 033.3533686 - Fax: 033.3533586

Email: ipa@quangninh.gov.vn

Copyright IPA Quang Ninh © 2013