Icon Icon Icon

Trưởng Ban

Nguyễn Văn Thành
Trưởng Ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Xem thêm

Lãnh đạo Ban

Trần Như Long
Phó Trưởng ban Thường trực
Xem thêm
Nguyễn Mạnh Cường
Phó Trưởng ban
Xem thêm
Trương Mạnh Hùng
Phó Trưởng ban
Xem thêm
Vũ Thị Kim Chi
Phó Trưởng ban
Xem thêm

Phòng Xúc tiến đầu tư

Nguyễn Đức Tiệp
Phó Trưởng phòng
Xem thêm
Nguyễn Đoàn Đình Cường
Phó Trưởng phòng
Xem thêm
Phạm Ngọc Văn
Phó Trưởng phòng
Xem thêm
Chu Thị Vân Anh
Chuyên viên
Xem thêm
Nguyễn Thị Mai Ngân
Chuyên viên
Xem thêm
Vũ Thị Thanh
Chuyên viên
Xem thêm
Nguyễn Anh Đức
Chuyên viên
Xem thêm
Bùi Hoàng Giang
Chuyên viên
Xem thêm

Phòng Tư vấn và Phát triển dự án

Nguyễn Trung Kiên
Trưởng phòng
Xem thêm
Bùi Tiến Thanh
Phó Trưởng phòng
Xem thêm
Mạc Ngọc Hưng
Chuyên viên
Xem thêm
Nguyễn Cẩm Hà
Chuyên viên
Xem thêm
Lê Thị Toàn
Chuyên viên
Xem thêm
Lương Thái Sơn
Chuyên viên
Xem thêm
Trần Văn Vịnh
Chuyên viên
Xem thêm

Phòng Dịch vụ một cửa và Hỗ trợ doanh nghiệp

Lê Hữu Phúc
Trưởng phòng
Xem thêm
Chu Xuân Hưng
Chuyên viên
Xem thêm
Nguyễn Trung Kiên
Chuyên viên
Xem thêm
Trương Thị Bích Loan
Chuyên viên
Xem thêm
Chu Minh Dũng
Chuyên viên
Xem thêm
Phạm Thị Phương Lan
Chuyên viên
Xem thêm
Nguyễn Thanh Hà
Chuyên viên
Xem thêm

Văn phòng

Vũ Tât Bằng
Chánh Văn phòng
Xem thêm
Nguyễn Thị Hà
Văn thư
Xem thêm
Phạm Thị Thùy
Kế toán
Xem thêm
Phạm Văn Hà
Nhân viên thừa hành
Xem thêm
BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH

Tầng 2, khu Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 033.3533686 - Fax: 033.3533586

Email: ipa@quangninh.gov.vn

Copyright IPA Quang Ninh © 2013