Icon Icon Icon

logo_ipa

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ban hoạt động dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh có Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban và các phòng chuyên môn giúp việc: Văn phòng; Phòng Xúc tiến đầu tư; Phòng Dịch vụ một cửa và Hỗ trợ doanh nghiệp; Phòng Tư vấn và Phát triển dự án; Phòng Công nghệ thông tin truyền thông.

Các lĩnh vực hoạt động của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã được cấp Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Quyết định số 1894/QDCN-VICB ngày 18/9/2014 của Tổng công ty cổ phần chứng nhận và giám định VINACERT.

Liên hệ

» Địa Chỉ: Tầng 2 trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

» Điện Thoại: +84 333 533 686

» Fax: +84 333 533 586

» Liên hệ qua website

Bản đồ


BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH

Tầng 2, khu Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 033.3533686 - Fax: 033.3533586

Email: ipa@quangninh.gov.vn

Copyright IPA Quang Ninh © 2013