Icon Icon Icon

- Di chuyển Mouse vào vị trí các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên bản đồ để xem thông tin sơ lược
- Click Mouse để xem chi tiết.

Quan Trieu IP Phuong Nam IP Dong Mai IP Dam Nha Mac IP Viet Hung IP Cai Lan IP Hoanh Bo IP Coal Industry Support IP Tien Yen IP Hai Yen IP Hai Ha IP Mong Cai EZ Van Don EZ

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

CÁC KHU KINH TẾ

BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH

Tầng 2, khu Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 033.3533686 - Fax: 033.3533586

Email: ipa@quangninh.gov.vn

Copyright IPA Quang Ninh © 2013