Icon Icon Icon

Cơ chế ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với các dự án trên địa bàn Tỉnh
(Cập nhật 16/7/2014)

uu dai dau tu 1

Xem thêm Cẩm nang Xúc tiến đầu tư năm 2014 (Bản PDF)

uu dai dau tu 2
uu dai dau tu 3
uu dai dau tu 4
uu dai dau tu 5
uu dai dau tu 6
uu dai dau tu 7
uu dai dau tu 8
uu dai dau tu 9
uu dai dau tu 10

uu dai dau tu 11

BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH

Tầng 2, khu Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 033.3533686 - Fax: 033.3533586

Email: ipa@quangninh.gov.vn

Copyright IPA Quang Ninh © 2013