Icon Icon Icon

CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2014-2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

A. Các dự án trong Danh mục dự án kêu gọi vào tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2016 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định 1016/QĐ-UBND ngày 22/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

B. Các dự án khuyến khích đầu tư khác

 

BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH

Tầng 2, khu Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 033.3533686 - Fax: 033.3533586

Email: ipa@quangninh.gov.vn

Copyright IPA Quang Ninh © 2013