Icon Icon Icon

Ngoài các văn bản pháp quy của Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các văn bản pháp quy thuộc thẩm quyền của Tỉnh, trong đó quy định cụ thể về các quy trình đầu tư và thành phần hồ sơ của các thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

I. QUY TRÌNH ĐẦU TƯ

III. CÁC CÂU HỎI NHÀ ĐẦU TƯ QUAN TÂM

BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH

Tầng 2, khu Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 033.3533686 - Fax: 033.3533586

Email: ipa@quangninh.gov.vn

Copyright IPA Quang Ninh © 2013