Icon Icon Icon

TIÊU ĐIỂM NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ

1. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các dự án FDI tại Quảng Ninh

2. Tình hình nghiên cứu, đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài tại Quảng Ninh

3. Ý kiến của các nhà đầu tư

4. Các dự án được cấp mới, điều chỉnh, thu hồi dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NINH

Tầng 2, khu Liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 033.3533686 - Fax: 033.3533586

Email: ipa@quangninh.gov.vn

Copyright IPA Quang Ninh © 2013